Råstoffer

C.K. er leveringsdygtige i de fleste typer råstoffer, der primært leveres fra egen grusgrav. 
Blandt andet kan nævnes: 

 

  • Sand
  • Grus 
  • Granit 
  • Øvrige knuste materialer
  • Desuden tager vi imod: 
  • Ren beton 
  • Ren tegl
  • Ren asfalt

Al ud- og indlevering sker efter aftale.